ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ

 


ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ ถึงสิ่งเบื้องบนสวรรค์
เล่าเรื่องของพระเยซูเจ้า ซึ่งรักอย่างอัศจรรย์
ข้าชอบเล่าเรื่องราวอันนั้น เพราะว่าเป็นเรื่องความจริง
ทำให้ใจข้ามีความสุขยิ่งกว่าเรื่องอื่นทุกสิ่ง


ร้องรับ
ชอบกล่าวถึงข่าวประเสริฐนั้น ถึงพระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์
ชอบเล่าเรื่องราวโบราณนั้น ถึงความรักแห่งพระคริสต์


ข้าชอบกล่าวเรื่องไพเราะนั้น เป็นเรื่องเหมาะสมน่าฟัง
พูดครั้งใดใจยิ่งชื่นบาน เป็นการน่าอัศจรรย์
ชอบกล่าวถึงข่าวแสนวิเศษเพราะมีหลายคนไม่รู้
คือข่าวหลุดบาปพ้นกิเลสโดยฤทธิ์ของพระเยซู


ข้าชอบกล่าวเรื่องวิไลนั้นกับคนที่เคยได้ฟัง
ก็ยังอยากรู้อยู่ร่ำไปเหมือนผู้ที่ไม่เคยฟัง
เมื่อข้าจะเห็นพระราศี ยินดีร้องเพลงบทใหม่
แต่ยังเป็นเรื่องโบราณนั้น ซึ่งข้าได้รักมานาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.